Одбери Кеси, фолии, корпи за колачи категорија:

 

Страни:

123
41 продукти во овој оддел, се прикажуваат продукти 1 до 20.
Акција
Fina-кеси за печење 8/1
Fina-кеси за печење 8/1

МКД 62.00 МКД 54.00 МКД 8.00

Акција
Fino-Кеси за печење 5/1
Fino-Кеси за печење 5/1

МКД 67.00 МКД 54.00 МКД 13.00

Fino-Кеси за храна 1l
Fino-Кеси за храна 1l

МКД 25.00

Fino-кеси за храна 50/1 3l
Fino-кеси за храна 50/1 3l

МКД 35.00

Fino-Најлонска фолија 20м
Fino-Најлонска фолија 20м

МКД 47.00

Fino-Најлонска фолија 30м
Fino-Најлонска фолија 30м

МКД 53.00

Акција
Fino-Хартија за печење 
8 м
Fino-Хартија за печење 8 м

МКД 82.00 МКД 65.00 МКД 17.00

Parex-Кеси за печење 8/1
Parex-Кеси за печење 8/1

МКД 55.00

Primapack-најлонска фолија30m
Primapack-најлонска фолија30m

МКД 65.00

Primapack-хартија за печење 8m
Primapack-хартија за печење 8m

МКД 75.00

Sanitas-Најлонска фолија 
10m
Sanitas-Најлонска фолија 10m

МКД 25.00

Sanitas-Најлонска фолија 30m
Sanitas-Најлонска фолија 30m

МКД 50.00

Soke-Хартија за печење 8м
Soke-Хартија за печење 8м

МКД 65.00

ВРЕЌИ ЗА ЃУБ.ФИНО ЕКС ЈАК 120л
ФИНО
ВРЕЌИ ЗА ЃУБ.ФИНО ЕКС ЈАК 120л

МКД 145.00

ВРЕЌИ ЗА ЃУБ.ФИНО ЕКС ЈАК 60л
ФИНО
ВРЕЌИ ЗА ЃУБ.ФИНО ЕКС ЈАК 60л

МКД 115.00

ВРЕЌИ ЗА ЃУБРЕ ФИНО 20л 30/1
ФИНО
ВРЕЌИ ЗА ЃУБРЕ ФИНО 20л 30/1

МКД 29.00

ВРЕЌИ ЗА ЃУБРЕ ФИНО 240л 8/1
ФИНО
ВРЕЌИ ЗА ЃУБРЕ ФИНО 240л 8/1

МКД 209.00

ВРЕЌИ ЗА ЃУБРЕ ФИНО 35л
ФИНО
ВРЕЌИ ЗА ЃУБРЕ ФИНО 35л

МКД 45.00

ВРЕЌИ ЗА ЃУБРЕ ФИНО ЈАКИ 60л
ФИНО
ВРЕЌИ ЗА ЃУБРЕ ФИНО ЈАКИ 60л

МКД 62.00

ВРЕЌИ ЗА ЃУБРЕ ФИНО ЕКСТРА ЈАК
ФИНО
ВРЕЌИ ЗА ЃУБРЕ ФИНО ЕКСТРА ЈАК

МКД 195.00

 

Страни:

123