Ги очекуваме вашите коментари

Ве молиме искористете го формуларот подолу да не исконтакирате. За алтернативни методи, нашиот телефон, факс и адреса за пошта се прикажани. Полињата означени со * се задолжителни.

* * *
*

Наша адреса:

ул. Пандил Шишков бр.1
лок.1
Скопје
Македонија 1000
Македонија

Телефон:
+3892 2402 765

Факс:
+3892 246 2659